MIG GREGA CERAR S. P.

KONTAKT

Dole pri Krašcah 59, SI 1251 Moravče

Telefon: +386 31 611 438

E-mail: info@mig-arhitektura.si

SITKI

reference

2004

Poslovni objekt Advant / nova gradnja

strokovni nadzor nad gradnjo

 

2005

Poslovni objekt Zekanović / nova gradnja

projektiranje in vodenje postopka za PGD, strokovni nadzor nad gradnjo

 

Poslovni objekt Urbanija/ nova gradnja

projektiranje in vodenje postopka za PGD, strokovni nadzor nad gradnjo

 

Stanovansko naselje Kurešček / gradnja komunalne opreme

strokovni nadzor nad gradnjo

 

2006

Športni park Planica / nova gradnja

strokovni nadzor nad gradnjo

 

Hofer, Litija / krožišče

strokovni nadzor nad gradnjo

 

Stanovanjski objekt Javorič / nova gradnja

projektiranje in vodenje postopka za PGD, strokovni nadzor nad gradnjo

 

Stanovanjski objekt Avbelj / nova gradnja

projektiranje PGD, vodenje postopka za PGD

 

2007

Poslovni objekt / rekonstrukcija in nova gradnja

projektiranje in vodenje postopka za PGD, strokovni nadzor nad gradnjo

 

Proizvodni objekt Lukovica / nova gradnja

projektiranje PGD

 

Stanovanjski objekt Dvornik / prizidava

projektiranje in vodenje postopka za PGD

 

Stanovanjski objekt Keček / nova gradnja

projektiranje in vodenje postopka za PGD, strokovni nadzor nad gradnjo

 

Stanovanjski dvojček Kopitar / nova gradnja

projektiranje in vodenje postopka za PGD

 

Stanovanjski objekt Urankar / nova gradnja

projektiranje in vodenje postopka za PGD

 

Stanovanjski objekt Smolnikar / odstranitev in nova gradnja

projektiranje in vodenje postopka za PGD

 

2008

Gospodarski objekt / odstranitev in nova gradnja

projektiranje in vodenje postopka za PGD

 

Stanovanjski objekt Dolenc / legalizacija

projektiranje in vodenje postopka za PGD

 

Industrijska cona Potok / urbanizem

projektiranje IDZ, vodenje postopka za PGD, strokovni nadzor nad gradnjo

 

Stanovanjski objekt Meglič / rekonstrukcija in legalizacija

  projektiranje PGD, vodenje postopka za PGD

 

Zunanja ureditev Totra / nova gradnja

projektiranje PGD, vodenje postopka za PGD

 

2009

Stanovanjski objekt Keržan / rekonstrukcija

projektiranje PGD, vodenje postopka za PGD, strokovni nadzor nad gradnjo

 

Trgovina Tuš / rekonstrukcija objekta in zunanje ureditve

strokovni nadzor nad gradnjo, projektiranje PID

 

Turistična kmetija / rekonstrukcija in nova gradnja

projektiranje PGD in PZI, vodenje postopka za PGD, strokovni nadzor nad gradnjo

 

Večstanovanjski objekt Krojan / nova gradnja

strokovni nadzor nad gradnjo, tehnično svetovanje

 

2010

Stanovanjski objekt Cerar / odstranitev in nova gradnja

Projektiranje IDZ, PGD in PZI, strokovni nadzor nad gradnjo

 

Stanovanjski objekt Pustotnik / odstranitev in nova gradnja

Projektiranje PGD, vodenje postopka za PGD

 

ETA Kamnik / rekonstrukcija

strokovni nadzor nad gradnjo, tehnično svetovanje, projektiranje PID

 

Kavarna Flerin / rekonstrukcija in nova gradnja

strokovni nadzor nad gradnjo, tehnično svetovanje

 

2011

Kamniška cesta / rekonstrukcija

elaborat zapore in projektiranje PID

 

Stanovanjski objek Pogačar / rekonstrukcija

Projektiranje PZI

 

Stanovanjski objekt Brate / rekonstrukcija

Projektiranje PZI

 

Trgovina Tuš / rekonstrukcija  zunanje ureditve

strokovni nadzor nad gradnjo, projektiranje PID

 

Občina Domžale / obnova stanovanj

strokovna ocena in popisi PZI

 

2012

Čebelarski dom Lukovica / rekonstrukcija dvorane

Projekiranje IDZ

 

Stanovanjski objekt / rekonstrukcija mansarde

Projektiranje PZI

 

Stanovanjski objekt Krmac / nova gradnja

Projektiranje IDZ, PGD in vodenje postopka, strokovni nadzor

 

Stanovanjski objekt Stergar / rekonstrukcija

Projektiranje IDZ, PGD in vodenje postopka

 

2013

Pomožni objekt Marolt / nova gradnja

Projektiranje PGD in PZI

 

Stanovanjski objekt Slapar / nova gradnja

Projektiranje IDZ, PGD in vodenje postopka

 

Stanovanjski objekt Cerar / rekonstrukcija

Projektiranje PZI zunanja ureditev