MIG GREGA CERAR S. P.

KONTAKT

Dole pri Krašcah 59, SI 1251 Moravče

Telefon: +386 31 611 438

E-mail: info@mig-arhitektura.si

SITKI

PREDSTAVITEV PODJETJA

Imamo vec kot 20-let izkušenj na podrocju gradbeništva.

Ponujamo celovite rešitve iz podrocja urbanizma, arhitekture in oblikovanja.

KOMPETENCE

ARHITEKTURA

 

GRAFIČNO OBLIKOVANJE

 

Naše glavne dejavnosti so projektiranje na področju nizkih in visokih gradenj, strokovni nadzor pri gradnji objektov ter vodenje upravnih postopkov.

 

 

 

V naše projekte smiselno vnašamo nove tehnične rešitve, tehnologije in materiale, s čimer izboljšujemo kakovost, nižamo stroške in krajšamo čas izvedbe objektov.

 

 

NOTRANJA OPREMA

ZUNANJA UREDITEV

PROSTORSKO NAČRTOVANJE

NIZKE GRADNJE

GRADBENE KONSTRUKCIJE

STROJNE IN ELEKTRIČNE INŠTALACIJE

ELABORATI

STROKOVNI NADZOR

ZASTOPANJE INVESTITORJA

VODENJE GRADNJE