MIG GREGA CERAR S. P.

KONTAKT

Dole pri Krašcah 59, SI 1251 Moravče

Telefon: +386 31 611 438

E-mail: info@mig-arhitektura.si

SITKI

Spoštovani

OD IDEJE DO HIŠE

GRADBENO DOVOLJENJE

NACRTUJEMO VAŠ DOM

Zakon o graditvi objektov predpisuje pridobitev gradbenega dovoljenja pred začetkom vsake nove gradnje, rekonstrukcije, odstranitve objekta ter spremembe namembnosti objekta.

Nakup zemljišča

Priprava projektne dokumentacije

POSTOPEK PRIDOBIVANJA

UPORABNE POVEZAVE

OSNOVNI KORAKI:

V želji po kvaliteti nas vodi prepričanje, da objekti in interierji, ki jih ustvarjamo niso le prostori v katerih bivamo ali delamo, temveč so predvsem prostori doživljanja, oblikovalci naše osebnosti, odnosov do soljudi in tudi do nas samih. Kot arhitekti se poskušamo investitorjevim željam čimbolj prilagoditi in jih hkrati nadgradi z našim znanjem in izkušnjami.

Pridobitev lokacijske dokumentacije

Gradbeno dovoljenje

Komunalni priključki

Gradnja objekta

Uporabno dovoljenje